Garanční listina
Garanční listina

Mimořádná garance společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. je určena všem investorům, kteří uzavřeli smlouvu o dílo s některou ze stavebních firem v rámci programu POROTHERM DŮM a platí v případě vyhlášení konkurzu na majetek stavební firmy nebo likvidace této stavební firmy v průběhu stavby domu.

Garance je poskytována po uzavření smlouvy o dílo formou garanční listiny na jméno investora (fyzické osoby). Tímto získává nová stavební firma oprávnění požadovat úhradu prokázaných vícenákladů až do výše 250 000 Kč na převzetí stavby domu.

Jakou máme záruku?

Pokud garanční listinu neobdržíte od své stavební firmy do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, můžete požádat o její zaslání přímo společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.