Akce Dům ve vatě - získejte odměnu až 3 000 Kč

Vážená paní, Vážený pane,

děkujeme Vám za zájem o akci „Dům ve Vatě“ na podporu projektů rodinných domů z cihel plněných minerální vatou, z cihel, které pomáhají šetřit finanční prostředky při stavbě i provozu rodinného domu.

PRÁVĚ JSTE BYL(A) ZAREGISTROVÁN(A).

Do tří pracovních dnů od vyjádření souhlasu Vás bude kontaktovat technický poradce společnosti Wienerberger a pomůže Vám s registrací projektů do akce „Dům ve Vatě“.

Za zapracování cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi a následnou realizaci registrovaných projektů získáte nárok na odměnu v celkové výši 3000,-- Kč.

Dm s vatovkou 3

Odměna 3 000,-- Kč se skládá ze dvou částí:

a)    1 000,-- Kč za projekt rodinného domu    

       Nárok na odměnu získáte, pokud
       -   se zaregistrujete do akce „Dům ve vatě“ zasláním nebo předáním 
           projektové dokumentace ke kalkulaci spotřeby příslušnému technickému
           poradci dle Vašeho působiště (http://www.wienerberger.cz/kontakty)
       -   v grafické a v textové části projektu bude uvedena cihla Porotherm T Profi
           vyráběná v České republice (tzn. tloušťky obvodového zdiva Porotherm
           T Profi 30, 38, 44 nebo 50)
       -   rodinný dům je na území České republiky a nezačala realizace stavby
       -   projekt bude zaslán nebo předán do 31. 8. 2014

 b)   2 000,-- Kč po realizaci kompletní dodávky cihel

       Nárok na odměnu získáte, pokud
       -   jde o projekt zaregistrovaný v rámci akce „Dům ve Vatě“ a splní podmínky
           dle a)
       -   dodávka cihel plněných minerální vatou na stavbu daného domu proběhne
           od 1.7. do 31. 12. 2014

 

Vatovka foto

Podrobnější informace o cihlách plněných minerální vatou, jejich vlastnostech a aplikaci získáte na http://www.wienerberger.cz/cihla-budoucnosti

Stisknutím tlačítka (Ano, mám zájem) v emailu doručeném na Vaší adresu prohlašujete, že tuto nabídku přijímáte, souhlasíte s jejími podmínkami a současně není jakýmkoliv způsobem ohrožena Vaše nezávislost v rozhodování při projekční činnosti.

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. současně prohlašuje, že záměrem akce je podpora projektů rodinných domů z cihel Porotherm T Profi plněných minerální vatou a neohrožuje nezávislost rozhodování projektantů při jejich projekční činnosti.

Projektant souhlasí s tím, že odměna, na kterou mu vznikne nárok, vyfakturuje společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. nejdéle do 15. 1. 2015.

Výše odměn v této akci (1 000,--Kč, resp. 2 000,-- Kč) je uváděna bez DPH.

Budoucnost stavění je v používání moderních stavebních materiálů, které pomáhají šetřit energii a tím i životní prostředí. Domy postavené z cihel plněných minerální vatou jsou v energetickém štítku klasifikované do tříd A a B dle tloušťky obvodové stěny. Zdivo z cihel plněných minerální vatou vysoce převyšuje požadavek normy na tepelnou ochranu budov a je již dnes připraveno pro stavbu domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Cihly plněné minerální vatou vytvářejí nové ekologické a technické standardy budoucnosti. 

Tým Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.